Spelen Is Leren

icn_trainingen

Trainingen

Trainingen op maat:
Bij trainingen op maat is de vraag van de klant het vertrekpunt voor SpelenisLeren .
Samen met u wordt het doel bepaald en is er overleg over de aanpak.
Informatie uit eerste gesprekken met leidinggevende, teamleden of een bezoek aan de werkplek en mijn visie op leren stelt mij in staat een training te maken die aansluit bij de wensen van de organisatie en de deelnemers.

Open trainingen:

1. Succesvol begeleiden van leerlingen/stagiaires en /of nieuwe werknemers op de werkvloer.
2. Leergang collegiaal leiding geven
3. Effectief leren omgaan met conflicten op het werk

1. Succesvol begeleiden van leerlingen/stagiaires en /of nieuwe werknemers op de werkvloer.

Doel:
U leert in deze training begeleidingsvaardigheden die u direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk met leerlingen/stagiaires en/of nieuwe medewerkers.
De training bestaat uit drie dagen:

Dag 1:
Richt zich op visie in de organisatie versus eigen visie op leren.
Leerstijlen.
De invloed van de teamontwikkeling en werkcultuur op het leren van leerlingen en stagiaires.

Dag 2:
Communicatie
Ontwikkelen van coachingsvaardigheden hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf kritieke succesfactoren voor coaching.
Oefenen in coachingsvaardigheden in samenwerking met een acteur

Dag 3:
Eigen visie op beoordelen.
Valkuilen bij beoordelen.
Eigen sterkte en zwakte in beoordelingsgesprekken.
Oefenen van beoordelingsgesprekken met behulp van een acteur.

Wanneer deze training u aanspreekt kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.
Deze training wordt alleen gegeven bij voldoende aanmelding.
Daarnaast is het ook mogelijk om deze training ‘in company’ te geven.

Deze training wordt gegeven in samenwerking van Stieneke Otten

2. Leergang collegiaal leiding geven

Doelgroep:
Operationeel leidinggevenden

Kader:
Binnen elke organisatie is alles gericht op het bereiken van de organisatiedoelen, een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de doelen van elk team een concrete relatie hebben met dat organisatiedoel.

Veel organisaties binnen de gezondheidszorg kiezen ervoor dat de managers grotere gehelen aansturen en dat binnen de verschillende teams een medewerker (senior, coördinator, verpleegkundig specialist enz ) de opdracht heeft om het operationele proces effectief en plezierig te laten verlopen.

Effectief in de zin dat de doelen juist én op tijd gehaald worden en plezier in de zin dat de kwaliteiten van alle medewerkers maximaal tot hun recht komen.

Doel van deze leergang:
De startende operationeel leidinggevende, senior, coördinerend begeleider e.a leert wat hij/zij kan doen om het team in beweging te brengen richting team en afdelingsdoel. Zodat het team concrete resultaten boekt en de kwaliteiten van de medewerkers worden benut.

Werkwijze:
Het is een hele praktische training: met alles wat je leert ga je na elke training aan de slag.
Je leest ondersteunende theorie, die we tijdens de trainingen zelf interactief behandelen. Samen met je leermaatje zoek je zaken uit én je bezoekt elkaar een aantal keer op het werk. In je eigen team oefen je met verschillende opdrachten én je schrijft reflectieverslagen.

Verwachtingen:
Wij verwachten van elke deelnemer dat hij/zij zin heeft om effectiever te worden in zijn/haar rol van operationeel leidinggevende. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerervaringen staat voorop. We verwachten ook dat je tussen de bijeenkomsten in zelf praktisch aan de slag gaat met opdrachten binnen je eigen team en dat je met leermaatje afspreekt om te reflecteren, elkaar te zien functioneren in het werk om daarop feedback te geven.

Van de leidinggevenden van de deelnemers verwachten wij dat zij aan het begin het gesprek voeren over het team/afdelingsdoel en aan het einde bij de presentatie over de leerresultaten van de deelnemers zijn.

Opzet leergang:
Tien maandelijkse bijeenkomsten van drie uur en tussen elke bijeenkomst praktische opdrachten die je samen met je leermaatje uitvoert.

De thema’s van de bijeenkomsten:
– Starten en verbinden
– Jij als leidinggevende
– Jij als leidinggevende en het team
– Jij als leidinggevende als creator van beweging
– De vaart erin en de vaart houden
– Afsluitende presentatie

Wanneer deze training u aanspreekt kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.

Deze training wordt alleen gegeven bij voldoende aanmelding.
Daarnaast is het ook mogelijk om deze training ‘in company’ te geven.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Agnes Driessen

3. Effectief leren omgaan met conflicten op het werk

Doelen van deze training:
– Kennisnemen van visie op conflicten en wat dat betekent voor je dagelijks werk.
– Bewustwording van je eigen conflict voorkeurs stijl.
– Oefenen en gewaarworden van gedachten en gevoelens bij warme en koude conflicten
– Oefenen in; conflicten met respect.
– Casuïstiek vanuit het team. Oefenen en elkaar feedback geven waardoor het conflict stabiliseert en zo mogelijk wordt opgelost.

Duur van de training twee dagdelen.

Wanneer deze training u aanspreekt kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.

Deze training wordt alleen gegeven bij voldoende aanmelding.
Daarnaast is het ook mogelijk om deze training ‘in company’ te geven.