Spelen Is Leren

icn-1

Teamcoaching

Team-coaching:
Soms verloopt de samenwerking in een team verre van ideaal. Het ontbreekt of het gemeenschappelijk doel is uit zicht. Rollen en taken zijn onduidelijk en teamleden werken langs elkaar heen. Er zijn onderlinge spanningen er wordt geroddeld en geklaagd. Ook kan het lastig zijn voor een team om oude patronen los te laten en open te staan voor verandering. Kortom tijd voor actie .

De aanpak van SpelenisLeren is uniek en praktijkgericht.
Ik zie een team als een geheel en niet als een optelsom van individuen. Daarmee maak ik het niet persoonlijk maar wordt er gebruik gemaakt van de groepsdynamiek.
Door zichtbaar te maken wat het team belemmert om verder te komen kunnen ze zelf nadenken over een nieuwe aanpak.

 

Een team-coachtraject bestaat uit:

Intake gesprek van 1 uur:
Kennismaken en eerste verkenning van de vraag.

Startbijeenkomst met het hele team
Huidige situatie in beeld, doelen vast stellen en iedere deelnemer verbindt zich hieraan.

Vervolgbijeenkomsten
Deze vinden steeds plaats tijdens de vergaderingen. Deze bijeenkomsten worden voorbereid met leidinggevende en twee medewerkers uit het team. De vervolg bijeenkomsten zijn praktisch van aard en het werk zelf staat centraal. Zodat er tijdens het werk direct gewerkt wordt aan de doelen zoals afgesproken in de startbijeenkomst.

Afrondingsbijeenkomst
In deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij de opbrengst van het teamtraject.